Novosti
 

UPRAVA

Uprava studentskog doma Nedžarići - Šef smještaja, pomoćnik šefa smještaja, ekonom

PRIJAVI KVAR

Prijavi kvar Službi tehničkog i drugog održavanja

POSTANI STANAR

Online prijava koja se popunjava prilikom apliciranja za mjesto u domu

KONTAKTIRAJTE NAS

Za sve upite, sugestije, žalbe i pohvale

50

JEDNOKREVETNIH SOBA

152

DVOKREVETNE SOBE

152

TROKREVETNE SOBE

83

SLOBODNA MJESTA

SMJEŠTAJNI KAPACITETI

Studentski dom Nedžarići raspolaže sa 810 ležajeva, koji su raspoređeni na 8 spratova u tri krila i to 50 jednokrevetnih soba, 152 dvokrevetne sobe i 152 trokrevetne sobe. Sve sobe u sklopu studentskog doma Nedžarići raspolažu vlastitim higijensko – sanitarnim čvorom ( wc i kupatilo), te su opremljene sobnim inventarom. Kvadratura jednokrevetnih soba iznosi 14,40 m², dvokrevetnih 14,40 m² – 18m², trokrevetnih 18m².

U sklopu studentskog doma Nedžarići aktivna su tri lifta, na svakome spratu  se nalazi smećarnik, te je za otklanjanje svih eventualnih nedostatak i kvarova  zadužena Služba tehničkog održavanja.

Svi zajednički prostori u sklopu studentskog doma Nedžarići opremljeni su najmodernijim vatrodojavnim sistemima kao i sistemima videonadzora, dok je za sigurnost korisnika smještaja i poštovanje kućnog reda zadužena Služba za zaštitu lica i imovine i služba recepcije.

Zbog svoje blizine infrastrukturi gradskog prevoza pogodan je za boravak studenata koji studiraju na skoro svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu kao i na privatnim fakultetima.

DODATNI SADRŽAJI

U sklopu studentskog doma Nedžarići pored smještajnih kapaciteta nalaze se i dodatni sadržaji namjenjeni za korisnike usluga. Tako se u sklopu studentskoga doma Nedžarići nalazi studentski vešeraj, kopirnica, multimedijalni centar sa bibliotekom, studentski restoran, molitveni prostor, čitaona, caffe sa ljetnom i zimskom baštom, spotski teren za nogomet, košarku i tenis, parking prostor kao i park sa šetnicom i fontanom.

JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu

U sklopu studentskog doma Nedžarići nalazi se i ambulanta Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu u sklopu koje osobe sa statusom studenta ostvaruju pravo na ambulantno liječenje i dijagnostiku, kontrolne preglede kao i na stomatološke usluge i preglede.

GDJE SE NALAZIMO?

Studentski dom Nedžarići nalazi se u općini Novi Grad, Sarajevo na adresi Aleja Bosne srebrene bb. Nalazi se u neposrednoj blizini (50 m) tramvajskog i autobuskog stajališta kao i u blizini trolejbuskog stajališta (200 m).

U sklopu studentskog doma Nedžarići nalazi se obezbjeđen parking prostor za korisnike usluga JU “Studentski centar” Sarajevo.

KONTAKTI STUDENTSKI DOM NEDŽARIĆI

Almir Škrijelj

+38733778581

+38733778590

almir.skrijelj@studentskicentar.ba

Edina Kunovac

+38733778582

+38733778590

dom.nedzarici@studentskicentar.ba

Mirsada Suljović

+38733778582

+38733778590

dom.nedzarici@studentskicentar.ba

Sead Tahirović

+38733778584

+38733778590

nedzarici.ekonom@studentskicentar.ba

Recepcija

+38733778580

Tehnička služba

+38733789836

+38733778590

tehnicka.sluzba@studentskicentar.ba

Emira Kadrović - Kubat

+38733778585

+38733778590

nedzarici.blagajna@studentskicentar.ba

Galerija

bs Bosnian
X