Novosti
 

ISHRANA STUDENATA

ISHRANA STUDENATA

Ishrana studenata spada u osnovnu djelatnost JU “Studentski centar” Sarajevo, i kao takva pruža usluge ishrane korisnicima smještaja u sklopu smještajnih kapaciteta.

Usluge ishrane za korisnike smještaja koji ostvaruju pravo na subvenciju podrazumijevaju pružanje usluge ishrane dva puta u toku dana (ručak i večera), i to 25 ručaka i 25 večera u toku mjeseca koje sa mogučnošću dokupa dodatnih obroka. Korisnici smještaja koji ne ostvaruju pravo na subvenciju plaćaju obrok u skladu sa važećim cjenovnikom.

Korisnici smještaja pravo na uslugu ishrane ostvaruju uz StudCard (studentski identifikacionu karticu) kojom se vrši plaćanje obroka u sklopu studentskih restorana kao i ugostiteljskih usluga u sklopu studentskih caffea.

190115087.2_xl
190115087.3_xl
190115087.4_xl
190115087.13_xl
190115087.7_xl
190115087.9_xl
190115087.10_xl
190115087.11_xl
321
123

Kalorična vrijednost i zdravstvena ispravnost hrane je pod stalnim nadzorom stručnih institucija i u skladu sa normativima primjerenim životnom dobu korisnika. Proizvodnja i priprema hrane vrši se po HACCP sistemu sigurnosti hrane uz primjenu provođenja svih mjera i standarda higijensko-zdravstvene kontrole u skladu sa zakonskim normama.

Od 2009. godine JU “Studentski centar” Sarajevo implementira HACCP sistem sigurnosti hrane koji omogućava  postizanje boljih rezultata u radu, kontrole svih procesa proizvodnje, te u konačnici, ostvarivanja povjerenja kod krajnjih korisnika – studenata. Cilj implementiranja HCCP-a u studentskim restoranima je priprema zdravstveno ispravne hrane prikladne za namijenjenu upotrebu, sa mogučnošću kontrole svake faze proizvodnog ciklusa od ulazne, procesne kontrole do finalne kontrole gotovog proizvoda. U konačnici sve u cilju zaštite zdravlja krajnjeg potrošača, te poboljšanja studentskog standarda.

Usluge ishrane se pružaju u dva studentska restorana i to restoran Bjelave i restoran Nedžarići.

IMG_7752Slide thumbnail
IMG_7750Slide thumbnail
IMG_7750Slide thumbnail
190115087.3_xlSlide thumbnail
20190412_150241Slide thumbnail
IMG_7743Slide thumbnail
IMG_7743Slide thumbnail
IMG_7739Slide thumbnail
IMG_7740Slide thumbnail
190115087.13_xlSlide thumbnail
190115087.7_xlSlide thumbnail

RESTORAN BJELAVE

Restoran Bjelave se nalazi u sklopu paviljona 4 studentskog naselja Bjelave, te se u sklopu njega nalazi linija za posluživanje hrane, odnosno pruža se usluga ishrane na bazi samousluge. Studenti korisnici smještaja usluge restorana Bjelave koriste uz pomoć StudCarda putem koje plaćaju obroke, te žetona za korištenje escajga.

U sklopu restorana Bjelave studentima korisnicima smještaja se priprema i poslužuju ručak i večera, na bazi cikličnog  menia ( ručak = supa, glavno jelo, varivo, pecivo,  desert i večera = glavno jelo, varivo, pecivo, desert).

 

Kapacitet studentskog restorana Bjelave iznosi 200 mjesta.

20190412_150241
190115087.14_xl
190115087.16_xl
123
321
190115087.13_xl

Lokacija restorana Bjelave

RESTORAN NEDŽARIĆI

Restoran Nedžarići se nalazi u sklopu studentskog doma Nedžarići na prvome spratu, te se u sklopu njega nalazi linija za posluživanje hrane, odnosno pruža se usluga ishrane na bazi samousluge. Studenti korisnici smještaja usluge restorana Nedžarići koriste uz pomoć StudCarda putem koje plaćaju obroke, te žetona za korištenje escajga.

U sklopu restorana Nedžarići studentima korisnicima smještaja se priprema i poslužuju ručak i večera, na bazi cikličnog  menia ( ručak = supa, glavno jelo, varivo, pecivo,  desert i večera = glavno jelo, varivo, pecivo, desert).

 

Kapacitet studentskog restorana Nedžarići  iznosi 200 mjesta.

IMG_7740
IMG_7739
IMG_7742
IMG_7743
IMG_7746
IMG_7750
IMG_7752

Lokacija restorana Nedžarići

StudCard

StudCard ili studentska kartica je identifikaciona kartica korisnika smještaja koja služi za uplate stanarine, plaćanje usluga ishrane u sklopu studentskih restorana, plaćanje ugostiteljskih usluga u sklopu studentskih caffea, otključavanje soba i pristupa paviljonima, aktiviranje usluge električne energije u sklopu smještajnih kapaciteta i dr.

StudCard se izdaje korisniku smještaja prilikom zaduženja u smještajne kapacitete, te se ista vraća prilikom razduženja iz smještajnih kapaciteta.

 

Gubitak ili zamjena studentske kartice se naplačuje po važećem cjenovniku.

Studentski žeton

Studentski žeton korisnici smještaja koriste prilikom korištenja usluga ishrane kako bi zadužili potrebni escajg i dr., koji im se vraća po povratku escajga.

Studentski žetoni mogu biti sačinjeni od različitih materijala i mogu biti različitih boja.

 

Studentski žeton se zadužuju te se gubitak istoga naplaćuje po važećem cjenovniku.

Kontakti ishrana

Samra Kordić

Tel: +38733778581

Tel: +38733568642

Email: samra.kordic@studentskicentar.ba

Senad Hožbo

Tel: +38733568642

Email: ishrana.bjelave@studentskicentar.ba

Kemal Mirvić

Tel: +387335778583

Email: ishrana.nedzarici@studentskicentar.ba

Zahida Čaušević

Tel: +38733568643

Email: ishrana.magacin@studentskicentar.ba

bs Bosnian
X