Novosti
 

Javne nabavke

Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI, ROBA, USLUGA I RADOVA  ZA 2020. GODINU JU”STUDENTSKI CENTAR” SARAJEVO

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje advokatskih usluga JU „Studentski centar“ Sarajevo

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga sanitarnih pregleda radnika, mikrobiološke analize namirnica i briseva i analize vode za piće JU “Studentski centar” Sarajevo

bs Bosnian
X