Novosti
 

Naši kontakti

Direkcija
KABINET DIREKTORA

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Samira

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Refik Ožegović Mr.

+38733569

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Alica Bogunić Mr.

+38733569

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733569

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

ODJEL ZA NABAVKE
Senada Škamo Mr.

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
Toni Vukadin

+38733569

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

ODJEL RAČUNOVOSTVENO – FINANSIJSKO KOMERCIJALNIH POSLOVA

+38733569

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733569730

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

PJ SMJEŠTAJ STUDENATA
Almir Škrijelj

+38733778

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733568649

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

STUDENTSKI DOM NEDŽARIĆI
Edina Kunovac

+38733778582

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733778582

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Tahirović Sead

+38733778582

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733778580

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733778

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733778

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

STUDENTSKO NASELJE BJELAVE
Amir Begić

+38733568641

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733568642

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Karo Belmir

+38733778582

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733568645

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733568

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

PJ ISHRANA STUDENATA
Samra Kordić

+38733568641

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Sanela Šehić

+38733568642

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Zahida Čaušević

+38733568

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

RESTORAN NEDŽARIĆI
Kemal Mirvić

+38733568641

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733568642

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

RESTORAN BJELAVE
Senad Hožbo

+38733568641

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

+38733568642

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

PJ TURIZAM
Esmir Opardija

+38733568641

+38733569730

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Recepcija

+38733568642

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

Recepcija

+38733568642

+3873358

@studentskicentar.ba

Aleja Bosne srebrene bb

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:30 sati

bs Bosnian
X