Novosti
 
O SMJEŠTAJU STUDENATA

JU “Studentski centar” Sarajevo je ustanova koja od 1959. godine kontinuirano u sklopu svoje osnovne djelatnosti vodi brigu o smještaju studenata, te kao takva je pridružena članica Univerziteta u Sarajevu.

Usluge smještaja studenata pruža na dva lokaliteta i to: Studentsko naselje Bjelave i Studentski dom Nedžarići.

BeFunky-collage
STUDENTSKO NASELJE BJELAVE

Studentsko naselje Bjelave se nalazi u općini Centar, u ulici Bardakčije br. 1, te se sastoji od devet paviljona. Studentsko naselje Bjelave proteže se na 20 000 m² te ga krase parkovske površine kao i mnogobrojni vanjski sadržaji.

Smještajni kapacitet studentskog naselja bjelave iznosi oko 1000 kreveta, koji su raspoređeni u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. U tri paviljona u studentskog naselja Bjelave sobe su koncipirane na način da posjeduju higijensko sanitarne čvorove (kupatila i wc), zatim pet paviljona je koncipirano da na način da posjeduju zajednička kupatila i wc, dok se u sobama nalaze sanitarni čvorovi ( umivaonik i česma), dok je jedan paviljon koncipiran na način da posjeduje zajednička kupatila i wc, dok se u sobama ne nalazi sanitarni čvor.

U sklopu studentskog naselja Bjelave nalazi se studentski restoran u kojem se pruža usluga ishrane korisnika smještaja, dva caffea, kopirnica, kantina, sedam čitaona, crtaona, multimedijalni centar, studentski vešeraj, biblioteka, molitveni prostor, sportski tereni i sportski mobilijar i dr.

U sklopu studentskog naselja Bjelave nalazi se i Omladinski hotel koji pruža usluge smještaja i ishrane na komercijalnoj osnovi.

Svi smještajni kapaciteti su pokriveni najmodernijim vatrodojavnim sistemima kao i sistemom video nadzora. Također, za sigurnost svih korisnika smještaja 24/7  brine se Služba fizičke zaštite ljudi i imovine kao i služba recepcije.

20190412_143625
20190412_143705
20190412_143950
20190412_144009
20190412_145109
20190412_145129
130531113.16_xl
160916071.3_mn
160916071.8_xl
180914037.7_xl
180914037.11_xl
180914037.14_xl
180914037.16_xl
20190412_142606
20190412_142613
20190412_142649
20190412_143242
20190412_143314
20190412_143354
20190412_143513
STUDENTSKI DOM NEDŽARIĆI

Studentski dom Nedžarići se nalazi u općini Novi Grad, u ulici Aleja Bosne srebrene bb, te se proteže na 15 000 m² na kojima se nalaze izgrađeni sportski tereni i parking prostori.

Smještajni kapaciteti studentskog doma Nedžarići iznosi 960 kreveta, koji su raspoređeni na 8 spratova i tri krila u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Sve sobe u sklopu smještajnih kapaciteta studentskog doma Nedžarići su opremljeni sanitarno higijenskim čvorovima (kupatilo i wc), te se na svakome spratu nalazi smećarnik kao i pristup liftu.

U sklopu studentskog doma Nedžarići nalazi se studentski restoran u kojem se pruža usluga ishrane korisnika smještaja, caffe – kantina, kopirnica, čitaona,  multimedijalni centar, studentski vešeraj, biblioteka, molitveni prostor, fitnes centar, sportski tereni i sportski mobilijar i dr.

Također, u sklopu studentskog doma Nedžarići nalazi se i odjeljenje JUKS Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, sa opremljenom studentskom ambulantom koja pruža uslugu ambulantnog liječenja i dijagnostike, sistematskih i kontrolnih pregleda, kao i stomatološke usluge.

Svi smještajni kapaciteti su pokriveni najmodernijim vatrodojavnim sistemima kao i sistemom video nadzora. Također, za sigurnost svih korisnika smještaja  24/7 brine se Služba fizičke zaštite ljudi i imovine kao i služba recepcije.

IMG_7539
IMG_7540
IMG_7543
IMG_7547
IMG_7549
IMG_7554
IMG_7558
IMG_7559
IMG_7612
IMG_7622
IMG_7699
IMG_7703
IMG_7706
IMG_7766
IMG_756663655
studentski_dom_nedzarici_domovi_spavaonice_DKRSA (4)
studentski_dom_nedzarici_domovi_spavaonice_DKRSA (5)
studentski_dom_nedzarici_domovi_spavaonice_DKRSA (6)
studentski_dom_nedzarici_domovi_spavaonice_DKRSA (7)
170322073.2_xl
170322073.3_xl
170322073.5_xl
IMG_7536
ŽIVOT U DOMU

Pored usluga iz osnovne djelatnosti koje podrazumjevaju brigu o studentima u vezi sa smještajem i ishranom korisnika smještaja, JU “Studentski centar” Sarajevo posebnu pažnju posvećuje socijalizaciji i društvenom životu korisnika smještaja.

JU “Studentski centar” redovno u saradnji sa Udruženjem studenata studentskog centra u Sarajevu, te drugim ne vladinim organizacijama organizuje niz aktivnosti  kako bi se obogatio društveni život unutar smještajnih kapaciteta kao i međusobna socijalizacija korisnika smještaja.

S tim u vezi redovno se organizuju studentska druženja i proslave, koncerti, kolektivno gledanje sportskih sadržaja, razna predavanja iz svih oblasti, održavanje kurseva, doniranje krvi, humanitarne aktivnosti, te organizovanje izleta i putovanja.

bs Bosnian
X