Novosti
 

UPRAVA

Uprava studentskog naselja Bjelave - Šef smještaja, pomoćnik šefa smještaja, ekonom

PRIJAVI KVAR

Prijavi kvar Službi tehničkog i drugog održavanja

POSTANI STANAR

Online prijava koja se popunjava prilikom apliciranja za mjesto u domu

KONTAKTIRAJTE NAS

Za sve upite, sugestije, žalbe i pohvale

50

JEDNOKREVETNIH SOBA

200

DVOKREVETNE SOBE

200

TROKREVETNE SOBE

94

SLOBODNA MJESTA

SMJEŠTAJNI KAPACITETI

Studentsko naselje Bjelave raspolaže sa 850 ležajeva, koji su raspoređeni u 9 paviljona i to 50 jednokrevetnih, 200 dvokrevetnih i 200 trokrevetnih soba. Kvadratura smještajnih kapaciteta se kreće  od 13 m² do 24 m² u zavisnosti o kojoj se sobi i paviljonu radi.

Paviljoni se razvrstaju na način da postoje muški, ženski i mješoviti paviljoni ( razvrstavanje po spratovima), te paviljoni koji posjeduju higijensko sanitarni čvor u sklopu sobe ( kupatilo i wc ) i paviljoni koji posjeduju zajednička kupatila i wc ( po 4 na ijednom spratu ).

Svi zajednički prostori u sklopu studentskog doma Nedžarići opremljeni su najmodernijim vatrodojavnim sistemima kao i sistemima videonadzora, dok je za sigurnost korisnika smještaja i poštovanje kućnog reda zadužena Služba za zaštitu lica i imovine i služba recepcije.

Studentsko naselje bjelave se proteže na 20.000 m² te ga krase zelene površine i prostori za šetnju.

Zbog svoje pozicije i blizine pogodan je za studente Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, koji se nalaze u radijusu od 500 m, kao i za sve druge fakultete.

Paviljon 1

 

Paviljon 1 je paviljon koje koriste korisnici smještaja ženskog spola. Isti se sastoji  od dvokrevetnih i trokrevetnih soba u sklopu kojih se nalazi higijensko vodeni čvor (umivaonik) ali se ne nalazi kupatilo i wc. U funkciji se na svakome spratu nalaze 4 zajednička kupatila i wc-a, zajedničke terase, te čitaona za korisnike smještaja.

Sve sobe su opremljenje infrastrukturom za tv i internet priključak, koje korisnici smještaja uvode potpisivanjem ugovora sa pružaocom tih usluga, te isti ne ulazi u cijenu smještaja.

Paviljon 2

 

Paviljon 2 je najnoviji paviljon potpuno rekonstruisan i otvoren 2017. godine te ispunjava sve svjetske standarde za smještaj korisnika smještaja. Kapacitet paviljona 2 iznosi 98 ležajeva koji su raspoređeni u 6 jednokrevetnih soba, 45 dvokrevetnih soba te dvije sobe prilagođene za osobe sa invaliditetom.

Sve sobe su opremljene sa higijensko sanitarnim čvorom, odnosno u sklopu istih se nalazi kupatilo i wc, internet i tv priključkom, frižiderom i tv prijemnikom, te elektronskim bravama.

U sklopu paviljona 2 nalazi se čitaonica, dnevni boravak sa kuhinjom, čajne kuhinje na svakome spratu, studentski vešeraj, caffe sa ljetnom i zimskom baštom, te elektronska kontrola pristupa samome paviljonu kao i video nadzor svih zajedničkih prostora.

Paviljon je namjenjen za zajedničku upotrebu odnsno struktura stanara je mješovita ( muškarci i žene ) koji se razvrstavaju po spratovima i krilima.

Paviljon 3

 

Paviljon 3 je zatvoren za korisnike smještaja, te je isti u pripremi za rekonstrukciju.

Paviljon 4

 

Paviljon 4 je centralni paviljon u sklopu kojega se nalazi uprava Naselja, centralna kuhinja i studentski restoran, blagajna, caffe, prostori Službe tehničkog održavanja kao i smještajni kapaciteti.

Paviljon 4 je paviljon koje koriste korisnici smještaja ženskog spola. Isti se sastoji  od dvokrevetnih i trokrevetnih soba u sklopu kojih se nalazi higijensko vodeni čvor odnosno u sklopu svih soba se nalaze kupatilo i wc, također u sklopu 50% nalazi se i terasa. U sklopu paviljona 4 nalazi se i čitaonica za korisnike smještaja.

Sve sobe su opremljenje infrastrukturom za tv i internet priključak, koje korisnici smještaja uvode potpisivanjem ugovora sa pružaocom tih usluga, te isti ne ulazi u cijenu smještaja.

Paviljon 5

 

Paviljon 5 je paviljon koje koriste korisnici smještaja muškog spola. Isti se sastoji  od dvokrevetnih i trokrevetnih soba u sklopu kojih se ne nalazi higijensko vodeni čvor. U funkciji se na svakome spratu nalaze 4 zajednička kupatila i wc-a, zajedničke terase, te čitaona za korisnike smještaja.

Sve sobe su opremljenje infrastrukturom za tv i internet priključak, koje korisnici smještaja uvode potpisivanjem ugovora sa pružaocom tih usluga, te isti ne ulazi u cijenu smještaja.

Paviljon 6

 

Paviljon 6 je trenutno u rekonstrukciji, te u sklopu istoga je planirana izgradnja 27 soba sa higijensko sanitarnim čvorem, odnosno sa kupatilom i wc-om, molitveni prostor, fitnes centar kao i drugi zajednički sadržaji.

Paviljon 7

 

Paviljon 7 je paviljon koje koriste korisnici smještaja muškog spola. Isti se sastoji  od dvokrevetnih i trokrevetnih soba u sklopu kojih se nalazi higijensko vodeni čvor odnosno u sklopu svih soba se nalaze kupatilo i wc, također u sklopu dijelu soba nalazi se i terasa. U sklopu paviljona 7 nalazi se i čitaonica za korisnike smještaja.

Sve sobe su opremljenje infrastrukturom za tv i internet priključak, koje korisnici smještaja uvode potpisivanjem ugovora sa pružaocom tih usluga, te isti ne ulazi u cijenu smještaja.

Paviljon 8 i 9

 

Paviljoni 8 i 9 su paviljoni koji su arhitektonski spojeni, te se sastoje od jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba, u sklopu kojih se nalazi sanitarno higijenski čvor ( umivaonik ), ali se ne nalazi kupatilo i wc.

U funkciji se na svakome spratu nalaze 4 zajednička kupatila i wc-a, zajedničke terase, te čitaona, crtaona i multi medijalni centar za korisnike smještaja.

Sve sobe su opremljenje infrastrukturom za tv i internet priključak, koje korisnici smještaja uvode potpisivanjem ugovora sa pružaocom tih usluga, te isti ne ulazi u cijenu smještaja.

DODATNI SADRŽAJI

U sklopu studentskog naselja Bjelave pored smještajnih kapaciteta nalaze se i dodatni sadržaji kao što su čitaone, crtaona, studentski restoran, čajne kuhinje, dnevni boravci, dva caffea, vešeraj, kopirnica, spotrski tereni i spotrski sadržaji, ljetne i zimske bašte, parkovske površine,

GDJE SE NALAZIMO?

Studentski naselje Bjelave nalazi se u općini Centar, Sarajevo na adresi Bardakčije br. 1. Nalazi se u neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

U sklopu studentskog naselja Bjelave nalazi se obezbjeđen parking prostor za korisnike usluga JU “Studentski centar” Sarajevo.

KONTAKTI STUDENTSKO NASELJE BJELAVE

Almir Škrijelj

+38733568 640

+38733568 654

almir.skrijelj@studentskicentar.ba

Amir Begić

+38733568 641

+38733568 654

naselje.bjelave@studentskicentar.ba

Sanela Čolaković

+38733568 641

+38733568 654

naselje.bjelave@studentskicentar.ba

Belmir Karo

+38733568 657

+38733568 654

bjelave.ekonom@studentskicentar.ba

Kapija

+38733568 645

Tehnička služba

+38733568 653

+38733568 654

tehnicka.sluzba@studentskicentar.ba

Blagajna

+38733568 646

+38733568 654

bjelave.blagajna@studentskicentar.ba

Galerija

bs Bosnian
X