Novosti
 

Uprava studentskog naselja Bjelave

 

Uprava studentskog naselja Bjelave se nalazi u sklopu paviljona 4 te istu čine kancelarija Rukovodioce PJ Smještaj, Šefa i Pomoćnika smještaja studentskog naselja Bjelave, poslovođe tehničke službe i Blagajna, kao i prostori Službe tehničkog održavanja.

Uprava studentskog naselja Bjelave je zadužena za brigu o korisnicima smještaja, vođenje potrebne papirologije, procedure zaduženja u smještajne kapacitete, informisanje korisnika smještaja, proces naplate i kontrole iste, koordinaciju sa drugim službama u sklopu JU “Studentski centar” Sarajevo, kao i za sve druge poslove koji su u vezi sa korisnicima smještaja.

NAŠ TIM

Amir Begić

Šef smještaja SN Bjelave

Tel: +38733568641

Tel/fax: +38733568645

Email: naselje.bjelave@studentskicentar.ba

Radno vrijeme

08:00 – 18:00 sati

Veiz Ismeta

Blagajnik

Tel: +38733568646

Tel/fax: +38733568645

Email: bjelave.blagajna@studentskicentar.ba

Radno vrijeme Blagajna

08:00 – 16:30 sati

Sanela Čolaković

Pomoćnik šefa smještaja SN Bjelave

Tel: +38733568641

Tel/fax: +38733568645

Email: naselje.bjelave@studentskicentar.ba

Radno vrijeme

08:00 – 18:00 sati

Belmir Karo

Ekonom

Tel: +38733568657

Tel/fax: +38733568654

Email: bjelave.ekonom@studentskicentar.ba

Radno vrijeme Ekonom

08:00 – 16:30 sati

bs Bosnian
X