Novosti
 

O nama

JU“Studentski centar” Sarajevo osnovan je je Odlukom Savjeta Univerziteta 1959. godine i od tada posluje u kontinuitetu. Skupština Kantona Sarajevo 2000. godine, preuzima prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata, Odlukom o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/00).

pav 2 hodnik
Sarajevo-Studentski-dom-Bjelave-u-novembru-otvara-najmoderniji-paviljon-u-regiji
Sequence-01.Still002
wc pav 2
160916071.8_xl
160916071.3_mn
130531113.16_xl

Osnovna djelatnost Studentskog centra je pružanje usluga smještaja i ishrane studentima Univerziteta u Sarajevu, a sve ostale djelatnosti imaju sporedni karakter i u funkciji su osnovnih ciljeva i strategije Centra. Imajući u vidu značaj i karakter osnovne djelatnosti, Studentski centar je pozicioniran i danas posluje kao javna ustanova. Budući da, prema Ustavu FBiH, kantoni imaju ingerenciju u domenu visokog obrazovanja, to je Kanton Sarajevo osnivač JU “Studentski centar” Sarajevo, iako su korisnici usluga studenti koji dolaze iz drugih područja Bosne i Hercegovine.

20190412_143625
20190412_143705
20190412_143950
20190412_144009
20190412_145109
20190412_145129
130531113.16_xl
160916071.3_mn
160916071.8_xl
180914037.7_xl
180914037.11_xl
180914037.14_xl
180914037.16_xl
20190412_142606
20190412_142613
20190412_142649
20190412_143242
20190412_143314
20190412_143354
20190412_143513

Uprijeratnom periodu “Studentski centar” Sarajevo je, vršeći djelatnost studentskog standarda, postizao impozantne rezultate poslovanja, koji su ga svrstavali u sami vrh sličnih institucija u bivšoj Jugoslaviji. O tome govore i podaci o smještaju preko 5.000 studenata, ishrane oko 11.000 studenata, te preko 400 zaposlenih radnika. Također je bila izuzetno razvijena i djelatnost Servisa za povremeno i privremeno zapošljavanje studenata i omladine, kao sekundarna djelatnost, koja je sa svojim prihodima učestvovala čak sa 25 % u strukturi ukupnog prihoda Centra i na taj način značajno subvencionirala cijenu smještaja i ishrane studenata. U toku rata u Bosni i Hercegovini, “Studentski centar” je pretrpio ogromna razaranja u kojima je većina objekata devastirana, oprema u potpunosti uništena, a kadrovska struktura značajno reducirana. Time je i obim djelatnosti znatno smanjen.

IMG_7539
IMG_7540
IMG_7543
IMG_7547
IMG_7549
IMG_7554
IMG_7558
IMG_7559
IMG_7612
IMG_7622
IMG_7699
IMG_7703
IMG_7706
IMG_7766
IMG_756663655
studentski_dom_nedzarici_domovi_spavaonice_DKRSA (4)
studentski_dom_nedzarici_domovi_spavaonice_DKRSA (5)
studentski_dom_nedzarici_domovi_spavaonice_DKRSA (6)
studentski_dom_nedzarici_domovi_spavaonice_DKRSA (7)
170322073.2_xl
170322073.3_xl
170322073.5_xl
IMG_7536

Najveći investicioni zahvati su poduzeti na rekonstrukciji studentskog doma “Nedžarići” kad je, zahvaljujući sredstvima stranih donatora, obnovljen objekat “B” sa blizu 400 savremeno opremljenih soba i 960 ležajeva, te dva objekta u studentskom naselju „Bjelave“. Danas Centar pruža usluge smještaja i ishrane za oko 2.000 studenata Sarajevskog Univerziteta koji su gotovo podjednako raspoređeni na lokalitetima Bjelave i Nedžarići. JU „Studentski centar“ Sarajevo, 2009. godine, uvodi HACCP sistem sigurnosti hrane. Dobijanje uvjerenja o implementiranom standardu znači mogućnost postizanja boljih rezultata u radu, kontrole svih procesa proizvodnje, te u konačnici, ostvarivanja povjerenja kod krajnjih korisnika-studenata. Cilj implementiranog HCCP-a u studentskim restoranima je pripremini zdravstveno ispravnu hranu prikladnu za namijenjenu upotrebu, kontrolisati sve faze proizvodnog ciklusa od ulazne, procesne kontrole do finalne kontrole gotovog proizvoda. U konačnici sve u cilju zaštite zdravlja krajnjeg potrošača, te poboljšanja studentskog standarda.

IMG_7752Slide thumbnail
IMG_7750Slide thumbnail
IMG_7750Slide thumbnail
190115087.3_xlSlide thumbnail
20190412_150241Slide thumbnail
IMG_7743Slide thumbnail
IMG_7743Slide thumbnail
IMG_7739Slide thumbnail
IMG_7740Slide thumbnail
190115087.13_xlSlide thumbnail
190115087.7_xlSlide thumbnail

Studentske i druge organizacije koje djeluju u okviru JU “Studentski centar” Sarajevo

  • Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu
  • Ambulanta primarne zdravstvene zaštite studenata
  • Udruženje studenata Studentskog centra u Sarajevu

bs Bosnian
X