Novosti
 

Obavještenja

Spisak kandidata sa dodjeljenim sobama u sklopu SD Nedžarići koji su zadovoljili uslove konkursa za prijem u studentske domove u akademskoj 2019/20

JU "Studentski centar" Sarajevo

Spisak kandidata sa dodjeljenim sobama u sklopu SN Bjelave koji su zadovoljili uslove konkursa za prijem u studentske domove u akademskoj 2019/20

JU "Studentski centar" Sarajevo

Konačna lista kandidata koji su zadovoljili uslove konkursa za prijem u studentske domove u akademskoj 2019/20

JU "Studentski centar" Sarajevo

Preliminarna lista kandidata koji su zadovoljili uslove konkursa za prijem u studentske domove u akademskoj 2019/20

JU "Studentski centar" Sarajevo

Konkurs za prijem studenata u studentske domove u akademskoj 2019/2020. godini na smještaj i ishranu

JU "Studentski centar" Sarajevo
bs Bosnian
X